Smluvní podmínky a informace

Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte pořadateli kurzu nejpozději v den zahájení kurzu.

Podmínkou přijetí do kurzu je odevzdání přihlášky a zaplacení kurzovného ve stanovené výši převodem na účet.

Zaplacením kurzovného je účastník přihlášen do kurzu.

Přihlášky po termínu pouze po konzultaci s lektory. Výše kurzovného se nemění.

Zameškané hodiny z důvodu nepřítomnosti lektora se nahrazují v nejbližším možném termínu.

Vámi zameškané hodiny propadají, kurzovné se nevrací.

V den zahájení kurzu a po zahájení kurzu se kurzovné nevrací.

Při odhlášení méně než 10 dnů před zahájením kurzu storno poplatek 50 %.

Pořadatel nenese odpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé posluchačům v průběhu konání kurzu.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nenaplnění minimální kapacity kurzu tento kurz zrušit a vrátit kurzovné v plné výši.